လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှတည်ရှိနေသည်ဟု The Lab က ယုံကြည်ပါသည်။ The Lab အဖွဲ့သားများသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြား သတ်မှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် အခမဲ့ကူညီပံ့ပိုး‌ပေးခြင်း (pro-bono) နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းထားထက် သက်သာသည့်စျေးနှုန်းဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း (low-bono) အစရှိသည့် အခြေပြုမူများဖြင့် စီးပွားရေးအကြံပေးများက အထူးစီးပွား‌ရေးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။

မိတ်ဆွေ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရှင်သန်အောင်မြင်ရန် ကူညီပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလက်တွဲပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ အခမဲ့ ရှေ့ပြေးအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုရယူရန် thelab@yever.org မှ တဆင့် The Lab အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

The Lab ၏ Facebook Page နှင့် LinkedIn page အား လေ့လာရန်။