မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှင့် စီးပွားရေးတာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုများအပေါ် Yever ၏တင်ပြမှုများကိုသိရှိလိုပါက Yever ၏အတွေးအမြင်စာစောင်များစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ခံရရှိရန်စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။