ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုးရှင်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေရန် တည်ထောင်ပေးလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်သမျှအရာတိုင်းကို လမ်းညွှန်ပေးနေပါသည်။ Yever အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ပုံဖော်ရာတွင် တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

အမှန်ပြောရလျှင် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် လူများ၊ ပြည်သူလူထုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထံမှ အကျိုးအမြတ်ယူမည့်အစား ၎င်းတို့ကို အကျိုးပြုသင့်သည်။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းသည် လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအပေါ် ပိုမိုယုံကြည်မှု ရစေသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် အနာဂတ်အတွက် အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုသို့အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေးနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိစွာ စီမံခန့်ခွဲနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ ရှိနိုင်မည့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်စေရေးတို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို့ဖြစ်စေရန် စီးပွားရေးဦးဆောင်သူများအား အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

  • အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော မဟာဗျူဟာတစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု သတ်မှတ်ခြင်း
  • အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေရေးကို အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ရေရှည်ပန်းတိုင်များ တည်ဆောက်ခြင်း
  • စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအရ မဖြစ်မနေလုပ်ရသော လိုအပ်ချက်များထက်ကျော်လွန်၍ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ယုံကြည်မှုနှင့်ထိုက်တန်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် သာဓကအနေဖြင့် ဦးဆောင်ခြင်း

 

ကျွန်ုပ်တို့၏စံတန်ဖိုးများ

ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက စံတန်ဖိုးများအရ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 

  • ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ကိုကတိကဝတ်ပြု၍‌ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပုံဖော်ရာတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့သည် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အကောင်းမြင်ဝါဒကို ကျင့်သုံးပါသည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့သည် ရည်ရွယ်ချက်များကို အပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန် စူးစမ်းလိုစိတ် ရှိပါသည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောအရာတိုင်းတွင် ရိုးသားမှုသည် အဓိကကျပါသည်။