• Nicolas Delange

  Nicolas Delange

  Founder & Managing Partner

  Nicolas Delange / Founder & Managing Partner

  Nicolas သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များအလိုက် မတူညီသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့်  Yever စီးပွားရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏ တည်ထောင်သူနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ Yever ကုမ္ပဏီသည်  ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာကုမ္ပဏီများ၏  တိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ပိုမိုခိုင်မာပြီး‌ ရေရှည်တည်တံ့ရေး တို့အတွက် အဓိကကျသော ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများရရှိရန် ၎င်းကုမ္ပဏီများရှိခေါင်းဆောင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အတူတကွပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိခဲ့သည်။ Yever သည် MCRB မှ နှစ်စဥ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာ၏ မိတ်ဖက်လည်းဖြစ်သည်။ Nicolas သည် IFC တွင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အမှတ်ပေးဇယားကို SECM၊ DICA၊ YSX တို့နှင့်အတူ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

  Nicolas သည် Yever ကိုတည်ထောင်မှုမစမီ ပါရီမြို့ရှိ EY(Ernst & Young) အကြံပေးအဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီကြီးများအား ၎င်းတို့၏ မဟာဗျူဟာများတွင် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ လူမှုရေးတာဝန်များကိုပါ ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကူညီခဲ့သည်။ Nicolasသည် ကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့် အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများအား ထိရောက်မှုရှိစွာ ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်စေရေး၊ စီးပွားရေးပုံစံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်သာမက ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးတာဝန်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ အသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာပရောဂျက်များကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘဏ်များ၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို ခြေရာခံခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှအစီရင်ခံခြင်း အစရှိသည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းသော အကြောင်းအရာများ ကို လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Nicolas အနေဖြင့် (Paris Sorbonne University) ပါရီမြို့ရှိ ဆော်ဘုန်းတက္ကသိုလ်မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး အခြေပြုမဟာဘွဲ့၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ  CCI France in Myanmar တွင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

  picto Linkedin
 • Vanina Butori

  Vanina Butori

  Founder & Managing Partner

  Vanina Butori / Founder & Managing Partner

  Vanina သည် ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းအရာများ၊ လူမှုရေး ဆွေးနွေးမှုများ၊ အုပ်ချုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ခလစာပေးခြင်း၊ လျော်ကြေးနှင့် အကျိုးခံစားခွင့် အစရှိသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မှုကိစ္စရပ်များတွင် အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ရေတပ်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၌ ရုံးချုပ်တွင်သာမက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအထိ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့်အတွက်ကြောင့် အကြီးစားနှင့် အသေးစားအဆင့်ရှိ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များကိုမည်သို့မည်ပုံကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်ကို အခိုင်အမာနားလည်သဘောပေါက်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Vanina သည် စက်ရုံများပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လုပ်အားလျှော့ချခြင်း အစရှိသည့် ဖြစ်ရပ်များ၌ ဝန်ထမ်းမြောက်များစွာပါဝင်သော အသင်းအဖွဲ့များအတွက် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုဖြေရှင်းပေးသည့် ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင်လည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။

  Vanina သည် အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် မနုဿဗေဒဘာသာရပ် များတွင်လည်း မဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • မဒ္ဒီ

  မဒ္ဒီ

  Consultant

  မဒ္ဒီ / Consultant

  မဒ္ဒီသည် 2017 ခုနှစ်တွင် Yever သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကဏ္ဍအသီးသီးမှမြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များမြှင့်တင်ရန်နှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မြှင့်တင်ရာတွင် Yever နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာများအတွက် မြန်မာကုမ္ပဏီများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုနှင့် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်လည်း ဦးဆောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သူမသည် မြန်မာကုမ္ပဏီများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး မဟာဗျူဟာကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာရေးဆွဲခြင်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။​ ထို့အပြင်သူမသည် SME လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအဖွဲ့များအတွက် ပန်းတိုင်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

  သူမသည် ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ပြင်သစ်ဘာသာစကားဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာ (ABE UK) ကို ရရှိထားသူဖြစ်သည်။

  မဒ္ဒီသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီတတ်သော အလေ့အကျင့်ကြောင့် Yever တွင် အလုပ်လုပ်ရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ သူမတွင် Cookie နှင့် Noël ဟုခေါ်သော ခွေးလေးများရှိသည်။ သူမသည် မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ခွေးလေးများနှင့် အချိန်ဖြုန်းရတာကို နှစ်သက်သည်။

  picto Linkedin
 • မိုးသိင်္ဂီနွယ်

  မိုးသိင်္ဂီနွယ်

  Consultant

  မိုးသိင်္ဂီနွယ် / Consultant

  မိုး သည် 2017 ခုနှစ်မှစ၍ Yever တွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အစီရင်ခံစာ စီစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အတွက်  အဓိကလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှု အစီရင်ခံစာများနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Yever ၏ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် SME ပရောဂျက်အတွက် တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် အလားအလာရှိသော အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ရွေးချယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။

  သူမသည် Yever ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ် နှင့်  ပရောဂျက်များလည်ပတ်မှု စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သော  လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Yever တွင် စတင်မလုပ်ကိုင်မှီ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် PR Officer အဖြစ် တစ်နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

  သူမသည် ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခရီးသွားခြင်းကို စွဲလန်းသူဖြစ်သောကြောင့် သူမ၏ အကြီးမားဆုံး အိပ်မက်မှာ  ပွဲစဉ်များကို လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အသစ်အသစ်သောအရာများကို လေ့လာရန် ဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ဝေယံကျော်

  ဝေယံကျော်

  Consultant

  ဝေယံကျော် / Consultant

  ဝေယံကျော်သည် ရေကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီး နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတင်သင်္ဘောများတွင် နေ့စဉ် လူလေးငါးဦးခန့်အား စီမံခန့်ခွဲခဲ့ရသည်။

  Yever သို့ စတင်ဝင်ရောက်ကတည်းက လက်လီဖြန့်ဖြူး‌ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော ကဏ္ဍစုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များမှ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို တိုးတက်စေခြင်း၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများ၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားခြင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးသမာဓိနှင့် ကျင့်ဝတ်များ တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။ ပရောဂျက်များကို ထိရောက်စွာ ပေးပို့နိုင်ရန် Yever ၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ်အား မွမ်းမံပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် တာဝန်ရှိသည်။

  အားလပ်ချိန်များတွင် သူသည် သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ binging series နှင့် anime များကို နှစ်သက်သည်။ သူ့အကြိုက်ဆုံးစီးရီးကတော့ Friends ပါ။ ဝါသနာအရ ရှုခင်းနှင့် မက်ခရိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်သည်။

  picto Linkedin
 • မစန္ဒာယော်

  မစန္ဒာယော်

  Housekeeping

  မစန္ဒာယော် / Housekeeping

  မစန္ဒာယော်သည် 2019 ခုနှစ်တွင် Yever သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးတွင်းသန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။ သူမသည် အလုပ်ကြိုးစားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပုံးများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်နှင့် ရေအသုံးပြုမှုကို ချွေတာခြင်းကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို သေချာစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးပါပါသည်။ သူမသည် အော်ဂဲနစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း လေ့လာခြင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး သစ်ပင်စိုက်ရတာကို နှစ်သက်သူဖြစ်သည်။

   

 • ထက်ထက်ဝင့်

  ထက်ထက်ဝင့်

  Office Operations Coordinator

  ထက်ထက်ဝင့် / Office Operations Coordinator

  ထက်သည် စီမံ‌ရေးရာနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာတာဝန်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်ထိရောက်သော လုပ်ငန်းခွင်ဖန်တီးရန် ထောက်ပံ့ရသည် ဖြစ်သည်။ သူမ၏အခန်းကဏ္ဍတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း ‌Yever ၏ supplier များနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချသည့်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရသည်။

  သူမသည် စိန်ခေါ်မှုများအောက်တွင် တစ်ဦးတည်းလွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ရသည်ကို စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။သူမတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်နှစ်ရပ်လုံးတွင် အသစ်သစ်သောအရာများကို လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အလွန်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသည်။ သူမဟာ သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို အပြည့်အဝပျော်မွေ့တတ်သည့်အလျောက် သူမ၏အားလပ်ချိန်တွင် အမျိုးမျိုးသောသီချင်းအမျိုးအစားများကိုနားထောင်ခြင်းနှင့် စာရေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရသည်ကို နှစ်သက်သည်။

  သူမသည် ငယ်စဥ်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာပေကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သဖြင့် ယခုအချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်စာပေအထူးပြု ဒုတိယနှစ်အတန်းကို တက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

  picto Linkedin
 • ရွှေမာ

  ရွှေမာ

  Internal Operations Consultant

  ရွှေမာ / Internal Operations Consultant

  ရွှေမာသည် Yever ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပရောဂျက်အားလုံးတွင် အမြင့်မားဆုံးသော အရည်အသွေးနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရုံးပိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

  သူမသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတွင် အတွေ့အကြုံငါးနှစ်နီးပါးရှိပြီး လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် စေ့စပ်ညိုနှိုင်းသော အထူးကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် သုံးနှစ်တာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

  သူမသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မတူကွဲပြားသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရခြင်းကို စိတ်အားထက်သန်၍ ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးသွားပြီး မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ သူမသည် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဘွဲ့  (B.Com) နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (Dip in DevS) ရရှိထားသူဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ဓူဝံစိုးထွန်း

  ဓူဝံစိုးထွန်း

  Junior Analyst

  ဓူဝံစိုးထွန်း / Junior Analyst

  ဓူဝံစိုးထွန်းသည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ စီးပွားရေးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စနစ်တကျချိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်မှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနေသည်။ သူသည် စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဒေတာအချက်အလက်များ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး Yeverတွင် သူ၏ အသိပညာကို မြှင့်တင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလေ့လာနေသည်။

  သူ၏အားလပ်ချိန်တွင် ဖလင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် ဝါသနာပါဝင်သည်။ ခွေး‌၊ ကြောင်များကိုပါ ချစ်ခင်တတ်ပြီး Golden Retriever များကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။

  ဓူဝံသည် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဒုတိယနှစ်ထိ တက်ရောက်သင်ယူ‌ခဲ့သည်။  STI Myanmar University တွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုလည်း လေ့လာသင်ယူနေသည်။

  picto Linkedin
 • ခန့်ကျော်ဇ

  ခန့်ကျော်ဇ

  Junior Analyst

  ခန့်ကျော်ဇ / Junior Analyst

  ခန့်သည် လုပ်ငန်းရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်‌ဆောင်မှုနှင့် ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်လုပ်ပေးသောအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Yever ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်းရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများကို အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်။

  ခန့်သည် ယခင်က သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး လူထုဆက်ဆံရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်သင် သတင်းစောင့်ကြည့်ရေးသမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါများ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ တက္ကသိုလ်၌ သင်ယူနေမှုများရပ်ဆိုင်းခဲ့သော ခန့်သည် လက်ရှိတွင် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားလည်း ဖြစ်သည်။ စိတ်အားထက်သန်စွာ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိပြီး လုပ်ငန်းပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိရန် မျှော်မှန်းထားသူဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ခင်ဆုဝေဖြိုး

  ခင်ဆုဝေဖြိုး

  Junior Analyst

  ခင်ဆုဝေဖြိုး / Junior Analyst

  ခင်ဆုဝေဖြိုး သည် Yever တွင် Junior Analyst ရာထူးဖြင့် ဒေတာများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အစီအရင်ခံစာများနှင့် တင်ပြချက်များအား ရေးသားခြင်းများကို လုပ်ကိုင်နေသောသူဖြစ်ပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်သည့်အလျောက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့အတူ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်၍ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းနှင့် ပါဝင်ပက်သတ်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကုမ္ပဏီ၏ ဗျူဟာကျသော ရည်မှန်းချက်များအား ပြည့်မှီအောင်  ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။

  သူမအတွက် Yever သည် ပထမဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် မြောက်မြားစွာသော ဒေတာများနှင့် အသေးစိပ် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများပါဝင်သော ပရော့ဂျက်ကြီးများတွင် သူမ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များအား ပြသပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (YTU) ကျောင်းဆင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သောသူမသည် ကျောင်းတွင်ထူးချွန်၍ ကြိုးစားသူဖြစ်သည့်အလျောက် ထိုင်ဝမ်၏ National Tsing Hua University တွင် အလုပ်သင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရ၍ စာတမ်းလေ့လာပြုစုခဲ့ပါသည်။

  ခင်ဆုသည် ကွန်ပြူတာသိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာအား အထူးပြုထားသူဖြစ်သော်ငြား ဇာတ်လမ်းရေးသားခြင်းနှင့် ကိုရီးယားစာပေ လေ့လာခြင်းတို့ကိုလည်း အထူးစိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်နှင့် ကိုင်ပိုင် အားလပ်ချိန်အား မျှတစွာ စီမံချင်သူဖြစ်သော သူမသည် ဝါသနာပါသော အရာများဖြင့် ပျော်မွှေ့ရန် ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်များကို အပြည့်အဝအသုံးချနေသူဖြစ်ပါသည်။

  picto Linkedin
 • အေးမြမြသူ

  အေးမြမြသူ

  Junior Analyst

  အေးမြမြသူ / Junior Analyst

  အေးမြသည် မြန်မာပြည်ရှိ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ယနေ့ခေတ်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်များနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော လုပ်ငန်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်အောင် အကြံဥာဏ်ပေး၍ ကူညီရသော နေရာမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အေးမြအနေဖြင့် ‌ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ရေရှည်တည်တံ့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြုလုပ်သော လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။

  သူမ၏ အိမ်မက်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်သော ‌အကြံဥာဏ်‌ကောင်းများ ပေးနိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ရန် ဆန္ဒရှိသည်။ အေးမြသည် တောင်တန်းများ၊ ‌ကြောင်ကလေးများ၊ အမွှေးဖယောင်းတိုင်များနှင့် ကော်ဖီ ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမ၏ အားလပ်ချိန်များတွင် ကိုယ်ပိုင်လက်မှုပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ခရီးထွက်ခြင်းကို နှစ်သက်သူဖြစ်ပါသည်။ အေးမြအနေဖြင့် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုဒီဂရီကောလိပ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမ၏ အင်္ဂလိပ်စာမဟာဘွဲ့ကိုမူ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့ပါသည်။

  picto Linkedin
 • ဝေမိုးဖြူ

  ဝေမိုးဖြူ

  Junior Analyst

  ဝေမိုးဖြူ / Junior Analyst

  ဝေမိုးဖြူသည် ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် တာဝန်သိစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ သူမသည် အချက်အလက်များ စုဆောင်း‌‌လေ့လာခြင်း၊ စီးပွားရေး ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေပြီး လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေသူများနှင့်လည်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်း လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ သူမသည် ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် တာဝန်သိစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်နှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။

  သူမသည် အားလပ်ချိန်တွင် ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် ဘောလိဝုဒ် ဇာတ်ကားများကို ကြည့်‌လေ့ရှိပြီး ခရီးသွားခြင်းနှင့် တောင်တက်ခြင်းကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။ သူမသည် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် နှစ်နှစ်တာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် University of Auckland တွင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပညာဘွဲ့လွန် လေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည် University of Auckland တွင် AUSA Buddy နှင့် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားအသင်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

  picto Linkedin
 • William

  William

  Junior Analyst

  William / Junior Analyst

  William သည် မတူညီသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီး Yever အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသော အစီရင်ခံစာများ ဖန်တီးရာတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော Junior Analyst တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည် ပရောဂျက်နှင့် သက်ဆိုင်သူများနှင့် Client ကုမ္ပဏီများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတို့တွင်လည်း Yever အဖွဲ့နှင့်အတူ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သည်။

  သူသည် F&B ကဏ္ဍတွင် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိပြီး ယခုအခါ သူ၏ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင်ရန် လေ့လာဆန်းစစ်သူအဖြစ်သို့ ခြေလှမ်းခဲ့သည်။

  William သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို နှစ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ကြုံတွေ့နေရသော စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်အားထက်သန်သူ ဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ဘူးထန်ပိုင်

  ဘူးထန်ပိုင်

  Project Officer

  ဘူးထန်ပိုင် / Project Officer

  ဘူးထန်ပိုင်သည် ချင်းပြည်နယ် ပလတ်ဝမြို့က ဖြစ်ပါပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Yever သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Yever ၏ လူမှုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း အောက်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပလတ်စတစ်အမှိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် စီမံကိန်းအရာရှိအဖြစ် အဓိကအားဖြင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

  ဘူးထန်ပိုင်သည် ယခင်က Yever သို့မ၀င်ရောက်မီ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (မြန်မာပြည်ခရိုင်၊ စစ်တွေမြို့ ဘုရားကျောင်း) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကျေးလက်‌ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဝါသနာပါပြီး ခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက်သည်။

   

 • မှုန်ပီ

  မှုန်ပီ

  Manager of The Lab

  မှုန်ပီ / Manager of The Lab

  မှုန်ပီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများ တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ SME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် ၅ နှစ်ကျော် လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့သောမှတ်တမ်းရှိသည်။ British Council Myanmar၊ GIZ Myanmar နှင့် International Labour Organization ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီများအတွက် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ အသိပညာများကို မျှဝေရန်၊ တစ်ဦးချင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများကို ကူညီပေးသည့် လုပ်ငန်းကို ဝါသနာပါသူဖြစ်သည်။

  ဘောလုံးနဲ့ ကြက်တောင်ကစားရတာကို နှစ်သက်ပြီး အားလပ်ချိန်မှာ စာအုပ်ဖတ်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်များတွင် ခြေလျင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် မြန်မာ့ကျေးလက်ဒေသကို စူးစမ်းခြင်းကဲ့သို့သော စွန့်စားခရီးသွားလှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်သက်သည်။