• Nicolas Delange

  Nicolas Delange

  Founder & Managing Partner

  Nicolas Delange / Founder & Managing Partner

  Nicolas သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များအလိုက် မတူညီသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့်  Yever စီးပွားရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏ တည်ထောင်သူနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ Yever ကုမ္ပဏီသည်  ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာကုမ္ပဏီများ၏  တိုးတက်မြင့်မားရေး၊ ပိုမိုခိုင်မာပြီး‌ ရေရှည်တည်တံ့ရေး တို့အတွက် အဓိကကျသော ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများရရှိရန် ၎င်းကုမ္ပဏီများရှိခေါင်းဆောင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အတူတကွပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိခဲ့သည်။ Yever သည် MCRB မှ နှစ်စဥ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာ၏ မိတ်ဖက်လည်းဖြစ်သည်။ Nicolas သည် IFC တွင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အမှတ်ပေးဇယားကို SECM၊ DICA၊ YSX တို့နှင့်အတူ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

  Nicolas သည် Yever ကိုတည်ထောင်မှုမစမီ ပါရီမြို့ရှိ EY(Ernst & Young) အကြံပေးအဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီကြီးများအား ၎င်းတို့၏ မဟာဗျူဟာများတွင် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ လူမှုရေးတာဝန်များကိုပါ ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကူညီခဲ့သည်။ Nicolasသည် ကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့် အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများအား ထိရောက်မှုရှိစွာ ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်စေရေး၊ စီးပွားရေးပုံစံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်သာမက ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးတာဝန်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ အသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာပရောဂျက်များကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘဏ်များ၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို ခြေရာခံခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှအစီရင်ခံခြင်း အစရှိသည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းသော အကြောင်းအရာများ ကို လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Nicolas အနေဖြင့် (Paris Sorbonne University) ပါရီမြို့ရှိ ဆော်ဘုန်းတက္ကသိုလ်မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး အခြေပြုမဟာဘွဲ့၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ  CCI France in Myanmar တွင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

  picto Linkedin
 • Vanina Butori

  Vanina Butori

  Founder & Managing Partner

  Vanina Butori / Founder & Managing Partner

  Vanina သည် ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းအရာများ၊ လူမှုရေး ဆွေးနွေးမှုများ၊ အုပ်ချုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ခလစာပေးခြင်း၊ လျော်ကြေးနှင့် အကျိုးခံစားခွင့် အစရှိသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မှုကိစ္စရပ်များတွင် အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ရေတပ်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၌ ရုံးချုပ်တွင်သာမက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအထိ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့်အတွက်ကြောင့် အကြီးစားနှင့် အသေးစားအဆင့်ရှိ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များကိုမည်သို့မည်ပုံကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်ကို အခိုင်အမာနားလည်သဘောပေါက်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Vanina သည် စက်ရုံများပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လုပ်အားလျှော့ချခြင်း အစရှိသည့် ဖြစ်ရပ်များ၌ ဝန်ထမ်းမြောက်များစွာပါဝင်သော အသင်းအဖွဲ့များအတွက် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုဖြေရှင်းပေးသည့် ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင်လည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။

  Vanina သည် အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် မနုဿဗေဒဘာသာရပ် များတွင်လည်း မဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • မဒ္ဒီ

  မဒ္ဒီ

  Consultant

  မဒ္ဒီ / Consultant

  မဒ္ဒီသည် 2017 ခုနှစ်တွင် Yever သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကဏ္ဍအသီးသီးမှမြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များမြှင့်တင်ရန်နှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်ပိုရိတ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မြှင့်တင်ရာတွင် Yever နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာများအတွက် မြန်မာကုမ္ပဏီများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုနှင့် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်လည်း ဦးဆောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သူမသည် မြန်မာကုမ္ပဏီများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး မဟာဗျူဟာကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာရေးဆွဲခြင်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။​ ထို့အပြင်သူမသည် SME လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအဖွဲ့များအတွက် ပန်းတိုင်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

  သူမသည် ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ပြင်သစ်ဘာသာစကားဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာ (ABE UK) ကို ရရှိထားသူဖြစ်သည်။

  မဒ္ဒီသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီတတ်သော အလေ့အကျင့်ကြောင့် Yever တွင် အလုပ်လုပ်ရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ သူမတွင် Cookie နှင့် Noël ဟုခေါ်သော ခွေးလေးများရှိသည်။ သူမသည် မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ခွေးလေးများနှင့် အချိန်ဖြုန်းရတာကို နှစ်သက်သည်။

  picto Linkedin
 • မိုးသိင်္ဂီနွယ်

  မိုးသိင်္ဂီနွယ်

  Consultant

  မိုးသိင်္ဂီနွယ် / Consultant

  မိုး သည် 2017 ခုနှစ်မှစ၍ Yever တွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အစီရင်ခံစာ စီစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အတွက်  အဓိကလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှု အစီရင်ခံစာများနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Yever ၏ အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် SME ပရောဂျက်အတွက် တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့် အလားအလာရှိသော အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ရွေးချယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။

  သူမသည် Yever ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ် နှင့်  ပရောဂျက်များလည်ပတ်မှု စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သော  လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Yever တွင် စတင်မလုပ်ကိုင်မှီ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် PR Officer အဖြစ် တစ်နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

  သူမသည် ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခရီးသွားခြင်းကို စွဲလန်းသူဖြစ်သောကြောင့် သူမ၏ အကြီးမားဆုံး အိပ်မက်မှာ  ပွဲစဉ်များကို လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အသစ်အသစ်သောအရာများကို လေ့လာရန် ဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ဝေယံကျော်

  ဝေယံကျော်

  Consultant

  ဝေယံကျော် / Consultant

  ဝေယံကျော်သည် ရေကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီး နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတင်သင်္ဘောများတွင် နေ့စဉ် လူလေးငါးဦးခန့်အား စီမံခန့်ခွဲခဲ့ရသည်။

  Yever သို့ စတင်ဝင်ရောက်ကတည်းက လက်လီဖြန့်ဖြူး‌ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော ကဏ္ဍစုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များမှ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို တိုးတက်စေခြင်း၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများ၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားခြင်းတို့တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးသမာဓိနှင့် ကျင့်ဝတ်များ တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။ ပရောဂျက်များကို ထိရောက်စွာ ပေးပို့နိုင်ရန် Yever ၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ်အား မွမ်းမံပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် တာဝန်ရှိသည်။

  အားလပ်ချိန်များတွင် သူသည် သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ binging series နှင့် anime များကို နှစ်သက်သည်။ သူ့အကြိုက်ဆုံးစီးရီးကတော့ Friends ပါ။ ဝါသနာအရ ရှုခင်းနှင့် မက်ခရိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်သည်။

  picto Linkedin
 • မစန္ဒာယော်

  မစန္ဒာယော်

  Housekeeping

  မစန္ဒာယော် / Housekeeping

  မစန္ဒာယော်သည် 2019 ခုနှစ်တွင် Yever သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးတွင်းသန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။ သူမသည် အလုပ်ကြိုးစားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပုံးများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်နှင့် ရေအသုံးပြုမှုကို ချွေတာခြင်းကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို သေချာစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးပါပါသည်။ သူမသည် အော်ဂဲနစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း လေ့လာခြင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး သစ်ပင်စိုက်ရတာကို နှစ်သက်သူဖြစ်သည်။

   

 • ရွှေမာ

  ရွှေမာ

  Internal Operations Consultant

  ရွှေမာ / Internal Operations Consultant

  ရွှေမာသည် Yever ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပရောဂျက်အားလုံးတွင် အမြင့်မားဆုံးသော အရည်အသွေးနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရုံးပိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

  သူမသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတွင် အတွေ့အကြုံငါးနှစ်နီးပါးရှိပြီး လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် စေ့စပ်ညိုနှိုင်းသော အထူးကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် သုံးနှစ်တာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

  သူမသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မတူကွဲပြားသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရခြင်းကို စိတ်အားထက်သန်၍ ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးသွားပြီး မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ သူမသည် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဘွဲ့  (B.Com) နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (Dip in DevS) ရရှိထားသူဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ဓူဝံစိုးထွန်း

  ဓူဝံစိုးထွန်း

  Junior Analyst

  ဓူဝံစိုးထွန်း / Junior Analyst

  ဓူဝံစိုးထွန်းသည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ စီးပွားရေးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စနစ်တကျချိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်မှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနေသည်။ သူသည် စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဒေတာအချက်အလက်များ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး Yeverတွင် သူ၏ အသိပညာကို မြှင့်တင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလေ့လာနေသည်။

  သူ၏အားလပ်ချိန်တွင် ဖလင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် ဝါသနာပါဝင်သည်။ ခွေး‌၊ ကြောင်များကိုပါ ချစ်ခင်တတ်ပြီး Golden Retriever များကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။

  ဓူဝံသည် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဒုတိယနှစ်ထိ တက်ရောက်သင်ယူ‌ခဲ့သည်။  STI Myanmar University တွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုလည်း လေ့လာသင်ယူနေသည်။

  picto Linkedin
 • ခန့်ကျော်ဇ

  ခန့်ကျော်ဇ

  Junior Analyst

  ခန့်ကျော်ဇ / Junior Analyst

  ခန့်သည် လုပ်ငန်းရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံဝန်‌ဆောင်မှုနှင့် ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်လုပ်ပေးသောအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Yever ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်းရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများကို အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်။

  ခန့်သည် ယခင်က သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး လူထုဆက်ဆံရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်သင် သတင်းစောင့်ကြည့်ရေးသမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါများ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ တက္ကသိုလ်၌ သင်ယူနေမှုများရပ်ဆိုင်းခဲ့သော ခန့်သည် လက်ရှိတွင် အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားလည်း ဖြစ်သည်။ စိတ်အားထက်သန်စွာ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိပြီး လုပ်ငန်းပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိရန် မျှော်မှန်းထားသူဖြစ်သည်။

  picto Linkedin
 • ခင်ဆုဝေဖြိုး

  ခင်ဆုဝေဖြိုး

  Junior Analyst

  ခင်ဆုဝေဖြိုး / Junior Analyst

  ခင်ဆုဝေဖြိုး သည် Yever တွင် Junior Analyst ရာထူးဖြင့် ဒေတာများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အစီအရင်ခံစာများနှင့် တင်ပြချက်များအား ရေးသားခြင်းများကို လုပ်ကိုင်နေသောသူဖြစ်ပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်သည့်အလျောက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့အတူ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်၍ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းနှင့် ပါဝင်ပက်သတ်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကုမ္ပဏီ၏ ဗျူဟာကျသော ရည်မှန်းချက်များအား ပြည့်မှီအောင်  ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။

  သူမအတွက် Yever သည် ပထမဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် မြောက်မြားစွာသော ဒေတာများနှင့် အသေးစိပ် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများပါဝင်သော ပရော့ဂျက်ကြီးများတွင် သူမ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များအား ပြသပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (YTU) ကျောင်းဆင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သောသူမသည် ကျောင်းတွင်ထူးချွန်၍ ကြိုးစားသူဖြစ်သည့်အလျောက် ထိုင်ဝမ်၏ National Tsing Hua University တွင် အလုပ်သင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရ၍ စာတမ်းလေ့လာပြုစုခဲ့ပါသည်။

  ခင်ဆုသည် ကွန်ပြူတာသိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာအား အထူးပြုထားသူဖြစ်သော်ငြား ဇာတ်လမ်းရေးသားခြင်းနှင့် ကိုရီးယားစာပေ လေ့လာခြင်းတို့ကိုလည်း အထူးစိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်နှင့် ကိုင်ပိုင် အားလပ်ချိန်အား မျှတစွာ စီမံချင်သူဖြစ်သော သူမသည် ဝါသနာပါသော အရာများဖြင့် ပျော်မွှေ့ရန် ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်များကို အပြည့်အဝအသုံးချနေသူဖြစ်ပါသည်။

  picto Linkedin
 • ဘူးထန်ပိုင်

  ဘူးထန်ပိုင်

  Project Officer

  ဘူးထန်ပိုင် / Project Officer

  ဘူးထန်ပိုင်သည် ချင်းပြည်နယ် ပလတ်ဝမြို့က ဖြစ်ပါပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Yever သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Yever ၏ လူမှုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း အောက်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပလတ်စတစ်အမှိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် စီမံကိန်းအရာရှိအဖြစ် အဓိကအားဖြင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

  ဘူးထန်ပိုင်သည် ယခင်က Yever သို့မ၀င်ရောက်မီ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (မြန်မာပြည်ခရိုင်၊ စစ်တွေမြို့ ဘုရားကျောင်း) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကျေးလက်‌ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဝါသနာပါပြီး ခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက်သည်။

   

 • မှုန်ပီ

  မှုန်ပီ

  Manager of The Lab

  မှုန်ပီ / Manager of The Lab

  မှုန်ပီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများ တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ SME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် ၅ နှစ်ကျော် လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့သောမှတ်တမ်းရှိသည်။ British Council Myanmar၊ GIZ Myanmar နှင့် International Labour Organization ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီများအတွက် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ အသိပညာများကို မျှဝေရန်၊ တစ်ဦးချင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများကို ကူညီပေးသည့် လုပ်ငန်းကို ဝါသနာပါသူဖြစ်သည်။

  ဘောလုံးနဲ့ ကြက်တောင်ကစားရတာကို နှစ်သက်ပြီး အားလပ်ချိန်မှာ စာအုပ်ဖတ်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်များတွင် ခြေလျင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် မြန်မာ့ကျေးလက်ဒေသကို စူးစမ်းခြင်းကဲ့သို့သော စွန့်စားခရီးသွားလှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်သက်သည်။

 • Sarah Marie

  Sarah Marie

  Office Operations Coordinator

  Sarah Marie / Office Operations Coordinator

  Sarahသည် နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူ့အရင်းအမြစ်များနှင့် စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်သော အလုပ်ခွင်တစ်ခု ဖန်တီးရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူမအခန်း ကဏ္ဍ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၊ သူမသည် ထောက်ပံ့သူများနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး ထိန်းသိမ်းရသည် ။

  သူမသည် စိန်ခေါ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုစိတ်ရှိသော လွတ်လပ်သော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော ကျွမ်းကျင်မှုအရပါ အသစ်သောအရာများကို သင်ယူလိုစိတ်ရှိပြီး  အတွေ့အကြုံရလိုသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။

  Sarahသည် နားနေချိန်များတွင် ဂီတသံတူရိယာများကို တီးမှုတ်ခြင်း၊ တေးဂီတမျိုးစုံကို နားထောင်ကာ ပန်းချီဆွဲခြင်းအားဖြင့် သူ၏အနုပညာကို စူးစမ်းလေ့လာရသည်ကို သဘောကျနှစ်သက်သည်။

  သူမသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်သည်။ သူမသည် လက်ရှိတွင် ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို သင်ယူနေပါသည်။

 • ကိုကိုထွဋ်

  ကိုကိုထွဋ်

  Manager

  ကိုကိုထွဋ် / Manager

  ကိုကိုထွဋ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသာမက အင်္ဂလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား အစရှိသည့် နိုင်ငံများတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၊ စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လုပ်ငန်း နည်းဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းများကဲ့သို့ ကွဲပြား‌‌သော နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ ရှိသောသူဖြစ်ပါသည်။

  ကိုထွဋ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်သော စင်္ကာပူအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Energize Myanmar တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခန်းကဏ္ဍတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်သည့် Kaylah Limited ကိုလည်း ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Evolve Institute တွင် သူသည် ဒေသတွင်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းများလည်း သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ကိုကိုထွဋ်သည် နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ ခိုလှုံဒုက္ခသည်များကူညီပေးသော ကောင်စီမှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လက်မှတ်ရရှိရေး အစီအစဉ်အပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုတွင်လည်း အကြံပေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

  သူသည် Yever နှင့် ယခင်က အတိုင်ပင်ခံ နည်းပညာသုံးကိရိယာများ တီထွင်ရာတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် စီမံကိန်းခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ငန်းတွင်း အသင်းအဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် Yever တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။

 • ဇာခြည်သိမ့်

  ဇာခြည်သိမ့်

  Office Administrator

  ဇာခြည်သိမ့် / Office Administrator

  ဇာခြည်သိမ့်သည်  အလုပ်သင်တစ်ယောက်အဖြစ် Yever  သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အလုပ်သင်အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးမှူး ဖြစ်လာသည်။ သူမ၏ တာဝန်များတွင် ရုံးတွင်းလုပ်ငန်းများ နေ့စဉ် ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်စေရန် ရုံးပိုင်းဆိုက်ရာ ဝယ်ယူသုံးစွဲသော ပစ္စည်းများလုံလောက်မှုရှိစေရန် စာရင်းပြုစုခြင်း နှင့် ရုံး စာရွက်စာတန်းများကို ဖိုင်တွဲထိန်းသိမ်းခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ထို့အပြင် သူမသည် The Lab ၏အဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီပြီး ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနေပြီး အသေးစား အလက်စား လုပ်ငန်းစီမံ့ခန့်ခွဲမှု အကြံပေးလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလည်း လေ့လာ သင်ယူနေပါသည်။

  သူမသည် ခရီးသွားခြင်းနှင့် စိမ်းလန်းသောရှုခင်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတို့ကို နှစ်သက်ပြီး အသစ်အဆန်းများနှင့် ကွဲပြားသောအရာများကို လေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားသည်။

 • ယဥ်မျိုးဝေ

  ယဥ်မျိုးဝေ

  Junior Analyst

  ယဥ်မျိုးဝေ / Junior Analyst

  ယဥ်မျိုးဝေသည်  Yever တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးအလေ့အကျင့် ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ စေ့စပ်စွာ စုဆောင်းကာ အကဲဖြတ်ပေးသည့် အရည်အချင်းရှိပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သော Junior Analyst တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာလိုစိတ်ရှိပြီး ထိုလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှုအတွက် ထိရောက်မှုရှိသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။

  ယဥ်မျိုးဝေသည် ကိုဘစ်ကာလမတိုင်မီက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို လေ့လာခဲ့ဖူးပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အစီအမံချမှတ်ခြင်း နှင့် ခန့်ခွဲခြင်းတို့အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုဖြင့် ACCA မှ Diploma in Accounting and Business ကိုလည်းရရှိထားသည်။  သူမ၏ သုသေသနဆိုင်ရာပရောဂျက်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းက စီးပွားဘောဂ‌ဗေဒတွင် စိတ်ဝင်စားမှုပိုမိုရှိခဲ့သည်။ သူမသည် လူအများနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောရခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် showsမျိုးစုံကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကြည့်လေ့ရှိသည်။

 • အေးချမ်းသာ

  အေးချမ်းသာ

  Junior Analyst

  အေးချမ်းသာ / Junior Analyst

  အေးချမ်းသာသည် Yever သို့ Junior Analyst အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး The Lab ၏ communication အပိုင်းအပါအဝင်၊ အခြားအစပျိုးလုပ်ဆောင်နေသော စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်နေသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပေးပို့လုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့်နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

  သူမသည်အလုပ်ပြင်ပအချိန်များတွင် အဆို၊ အကနှင့် ပုံဆွဲရခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်ရခြင်းကသူမကိုအလွန်အမင်းပျော်ရွှင်စေပါသည်။

  သူမသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သူမသည်ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်း တက္ကသိုလ်စမတက်ခင်တွင် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ပညာသင်ယူမှုကို လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိစေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ စိန်ခေါ်ချက်များရှိသော်ညားလည်း သူမသည်ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပြီး

 • နေအောင်ဝင်း

  နေအောင်ဝင်း

  Junior Analyst

  နေအောင်ဝင်း / Junior Analyst

  နေအောင်ဝင်းသည် ကော်ပိုရိတ်အတွင်းဆက်သွယ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ အစရှိသည့် ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ သူသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသည့် The lab အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။

  Yever သို့ အလုပ်ဝင်ရောက် မလုပ်ဆောင်မှီ နေအောင်ဝင်းသည် သတင်းမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ရုံးဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။

  နေအောင်ဝင်းသည် သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှ အနီးရှိပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တတ်သောသူ ဖြစ်သည်။ နေအောင်ဝင်းသည် သူ၏ အတတ်ပညာစွမ်းဆောင်ရည်များကို အမြဲတစေ တိုးတက်စေရန် ခိုင်မာသော စိတ်ထားရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခြားသူများ၏ အကျိုးစီးပွားများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် သူသည် Yever တွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ အလုပ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။

  နေအောင်ဝင်းသည် နားနေချိန်များတွင် စာဖတ်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် သီချင်းသီဆိုခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို သဘောကျနှစ်သက်သည်။ သူတွင် ရှိသော ဟာသဉာဏ်များကြောင့် လူအများကြားတွင် နေချင်စဖွယ်ကောင်းသောသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် သူ၏စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု အစရှိသည့် စွမ်းရည်များရှိသောသူ အဖြစ်လည်း လူသိများသည်။

  သူသည် Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် သူ၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို ရပ်နားခဲ့ရသည်။

 • အေးသီရိအောင်

  အေးသီရိအောင်

  Junior Analyst

  အေးသီရိအောင် / Junior Analyst

  အေးသီရိအောင်၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များကတော့  ပိုမိုကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်စာတမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထံမှအချက်အလက်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများရရှိနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ရပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်ခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ထိရောက်မှုရှိသည့်ရလဒ်ရရှိအောင် လုပ်ဆောင် ပေးရသည်။  SMEsလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန် သော အခြေအနေတစ်ခုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလိုပါသည်။

  ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ computer science ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ယခင်ကဝင်ငွေနည်း/အသင့်အတင့် မိသားစုများ အတွက် ချေးငွေဆောင်ရွက်ပေးရသော ဘဏ်လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် နှစ်ရှည် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါသည်။ သူတစ်ပါးကိုကူညီရသည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးငယ်များကို လမ်းပြနိုင်ရေးအတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

  သူမသည် အားလပ်ချိန်များကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်းများဖြင့် ကုန်ဆုံးရသည်ကို သဘောကျနှစ်သက်ပါသည်။

 • စည်သူ

  စည်သူ

  Junior Analyst

  စည်သူ / Junior Analyst

  စည်သူ သည် အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း နှင့် လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များတွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိနေပါသည်။ သူသည် SMEs လုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းများကို The Lab ၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံခိုင်မာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စိတ်အားထက်သန်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။

  နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) မှ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ (IT) ဘွဲ့ကို ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါသည်။ Yever သို့ မဝင်ရောက်မှီ ကာလ တွင် Network Engineer ရာထူးဖြင့် ISP ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လည်းကောင်း၊ Vendor Onboarding Coordinator ရာထူးဖြင့် Delivery Service ကုမ္ပဏီ တွင် လည်း‌ကောင်း အတွေ့အကြုံကောင်းများစွာကို ရရှိထားပါသည်။

  အားလပ်ချိန်များတွင် စာဖတ်ခြင်းနှင့် နယ်ပါယ်အသီးသီးမှ ဗဟုသုတများစွာကို လေ့လာရခြင်းကို နှစ်သက်သဘော ကျပါသည်။ ထို့အပြင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် နေရာဒေသအသစ်များကို သွား‌‌ရောက်ရခြင်းကို လည် ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။

   

 • Zam Cin Mang

  Zam Cin Mang

  Junior Analyst

  Zam Cin Mang / Junior Analyst

  Zam သည် ရေရှည်တည်တံသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ နှင့် The Lab ၏ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

  Start-up အတိုင်ပင်ခံအေဂျင်စီနှင့် ဒေသတွင်း လူမှုအကျိုးပြု စီးပွားလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အတွေ့အကြုံ နှစ်နှစ်ကျော်ရှိခဲ့သော Zamသည် အဖွဲ့၏အောင်မြင်မှုများကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည်။  ထို့အပြင်၊ သူသည် အလွတ်တန်း ကြော်ငြာစာရေးသားခြင်းနှင့် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်ပြီး ပြည်တွင်း SMEs အချို့အား ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိသည်။
  Zamသည် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် တာဝန်သိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါဝင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် သူ၏ အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတ များကို သူ၏ YouTube ချန်နယ်ကို အသုံးပြုလျက် မျှဝေတတ်သူဖြစ်သည်။

  Zam သည် Mandalar University မှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝတ်ပြုမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ကို ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊ ဗီဒီယိုသတင်းဖန်တီးခြင်း နှင့် ပရတိတလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရသည်ကို ဝါသနာပါ နှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။

 • ဆောင်နှင်းဝေ

  ဆောင်နှင်းဝေ

  Housekeeping

  ဆောင်နှင်းဝေ / Housekeeping

  ဆောင်းနှင်းဝေသည် ရုံးခန်းနှင့် ရုံးပတ်ဝန်းကျင် အနီးအနား သန့်ရှင်းရေးကို တာဝန်ယူ ဂရုစိုက်ပေးသည့်အပြင် ရုံးပင်များ စိမ်းလန်းစိုပြေစေရန်ကိုလဲ တာဝန်ယူထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြောင်း သေချာစေခြင်းဖြင့် Yever ၏ အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ကို တက်ကြွစွာ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။

  အားလပ်ချိန်များတွင် ဆောင်းနှင်းဝေသည် စာအုပ်ဖတ်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ သူမသည် အပင်ပြုစုခြင်းနှင့် လက်လုပ်ပစ္စည်းများ ဖန်တီးခြင်းတို့ကို စိတ်ဝင်စားသည်။